computer-repair-london

տուն
 • Ապրանքներ
 • ծանր պղնձի PCBs
  • 2 Layer High Tg Heavy Copper PCB

   2 շերտ բարձր Tg ծանր պղնձի PCB

   Ապրանքի անվանումը՝ 2 շերտով բարձր Tg ծանր պղնձի PCB
   Շերտերի քանակը՝ 2
   Մակերեւույթի ավարտը՝ HASL
   Հիմքի նյութը՝ Tg170 FR4
   Հաստությունը՝ 1 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,5 մմ
   Հատուկ գործընթաց՝ կծիկի դիմադրություն, ծանր պղինձ

  • 6 Layer ENIG Heavy Copper PCB

   6-շերտ ENIG Heavy Copper PCB

   Ապրանքի անվանումը՝ 6 շերտ ENIG Heavy Copper PCB
   Շերտեր՝ 6
   Մակերեւույթի հարդարում` ENIG
   Հիմքի նյութը՝ FR4
   Արտաքին շերտ՝ 10/5մլ
   Ներքին շերտ Վ/Հ՝ 7/5մլ
   Հաստությունը՝ 1,6 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,25 մմ
   Հատուկ գործընթաց՝ ծանր պղինձ

  • 4 Layer ENIG Impedance Control Heavy Copper PCB

   4-շերտ ENIG դիմադրության վերահսկում Heavy Copper PCB

   Ապրանքի անվանումը. 4-շերտ ENIG impedance Control Heavy Copper PCB
   Շերտեր՝ 4
   Մակերեւույթի հարդարում` ENIG
   Հիմքի նյութը՝ FR4 S1141
   Արտաքին շերտ W/S՝ 5,5/3,5մլ
   Ներքին շերտ Վ/Հ՝ 5/4մլ
   Հաստությունը՝ 1,6 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,25 մմ
   Հատուկ գործընթաց՝ դիմադրողականության կառավարում + ծանր պղինձ

  • 6 Layer ENIG Heavy Copper PCB

   6-շերտ ENIG Heavy Copper PCB

   Ապրանքի անվանումը՝ 6 շերտ ENIG Heavy Copper PCB
   Շերտեր՝ 6
   Մակերեւույթի հարդարում` ENIG
   Հիմքի նյութը՝ FR4
   Արտաքին շերտ Հ/Ս՝ 4/2,5մլ
   Ներքին շերտ Վ/Հ՝ 4/3,5մլ
   Հաստությունը՝ 1,2 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,2 մմ

  • 2 Layer ENIG Heavy Copper PCB

   2-շերտ ENIG Heavy Copper PCB

   Ապրանքի անվանումը՝ 2 շերտ ENIG Heavy Copper PCB
   Շերտեր՝ 2
   Մակերեւույթի հարդարում` ENIG
   Հիմքի նյութը՝ FR4
   Արտաքին շերտ՝ 11/4մլ
   Հաստությունը՝ 2,5 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,35 մմ

  • 6 Layer ENIG Impedance Control Heavy Copper PCB

   6-շերտ ENIG impedance Control Heavy Copper PCB

   Ապրանքի անվանումը. 6-շերտ ENIG դիմադրության վերահսկման ծանր պղնձի պոլիքլորացված խտություն
   Շերտեր՝ 6
   Մակերեւույթի հարդարում` ENIG
   Հիմքի նյութը՝ FR4
   Արտաքին շերտ՝ 4/4մլ
   Ներքին շերտ Վ/Հ՝ 4/4մլ
   Հաստությունը՝ 1,0 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,2 մմ
   Հատուկ գործընթաց՝ դիմադրողականության կառավարում + ծանր պղինձ

  • 4 Layer HASL Impedance Control Heavy Copper PCB

   4-շերտ HASL դիմադրության հսկողություն Ծանր պղնձե PCB

   Ապրանքի անվանումը՝ 4 շերտ HASL դիմադրության հսկողություն՝ ծանր պղնձի պոլիքլորիա
   Շերտեր:4
   Մակերեւույթի ավարտը՝ HASL
   Հիմքի նյութը՝ FR4
   Արտաքին շերտ W/S՝ 5.5/11 mil
   Ներքին շերտ W՝ 15մլ
   Հաստությունը՝ 1,2 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,3 մմ
   Հատուկ գործընթաց՝ դիմադրողականության կառավարում + ծանր պղինձ

  • 8 Layer ENIG Impedance Control Heavy Copper PCB

   8-շերտ ENIG դիմադրության վերահսկման ծանր պղնձե PCB

   Ապրանքի անվանումը՝ 8-շերտ ENIG դիմադրողականության վերահսկման ծանր պղնձի պոլիքլորացված խտություն
   Շերտեր՝ 8
   Մակերեւույթի հարդարում` ENIG
   Հիմքի նյութը՝ FR4
   Արտաքին շերտ՝ 7/4մլ
   Ներքին շերտ Վ/Հ՝ 5/4,5մլ
   Հաստությունը՝ 1,0 մմ
   Min.անցքի տրամագիծը՝ 0,2 մմ
   Հատուկ գործընթաց՝ դիմադրողականության կառավարում + ծանր պղինձ